Deklaracja dostępności Strona internetowa Archiwum Państwowego w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Archiwum Państwowego w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 1998-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-08-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-06-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Franiek
 • E-mail: it@gdansk.ap.gov.pl
 • Telefon: +48 58 301 74 64 wewn. 466

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Adres: Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
 • E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
 • Telefon: 22 565-46-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80-858 Gdańsk

Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Wejście główne A  od ul. Wałowej nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózku. Przed wejściem stopnie. Bezpośrednio za drzwiami schody. Dojście do kolejnych kondygnacji budynku klatką schodową . W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu w tym do sekretariatu,  znajdującego się na pierwszym piętrze,  istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem merytorycznym na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.  W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.

Parking przed wejściem do budynku.
Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku D  w którym mieści się pracownia naukowa znajduje się na dziedzińcu wewnętrznym. Przed wejściem schody, dla osób poruszających się na wózkach podjazd z poręczami. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.        
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
Dojazd do siedziby Archiwum komunikacją miejską:


Przystanki autobusowe:

 • przy ul. Wały Piastowskie - linie:  106, 111, 112,118, 123, 130, 132, 138, 154, 166, 167, 178, 184, 186, 189, 199, 267, N12
 • przy Dworcu Głównym-  linie: 130, 131,132, 154,  184,189,  199, 200, 205, 207, 232, 267, N1, N3, N4, N5, N9, N11, N13


Przystanki tramwajowe:

 • Dworzec Główny linie: 2,3,6,7,8,9,10,12
  Dworzec PKS :
 • Przystanek tramwajowy : linia 4
  Dworzec Główny – stacja kolejowa:
 • stacja SKM
 • pociągi PR, IC, TLK

 

Archiwum Państwowe Oddział w Gdyni, ul. Handlowa 11, 81-038 Gdynia

Wejście do budynku z poziomu gruntu od ulicy Hutniczej. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.


Parking przed wejściem do budynku.

Wjazd od ul. Handlowej.
Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Dojazd do siedziby Archiwum komunikacją miejską:

 • przystanek autobusowy przy ul. Hutniczej – linie : R, N30

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.