Deklaracja dostępności Strona internetowa Archiwum Państwowego w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Archiwum Państwowego w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 1998-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-08-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Elementy rozwijające menu główne (oznaczone “˅”) nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Franiek
 • E-mail: it@gdansk.ap.gov.pl
 • Telefon: +48 58 301 74 64 wewn. 466

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Adres: Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
 • E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
 • Telefon: 22 565-46-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80-858 Gdańsk

Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Wejście główne A  od ul. Wałowej nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózku. Przed wejściem stopnie. Bezpośrednio za drzwiami schody. Dojście do kolejnych kondygnacji budynku klatką schodową . W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu w tym do sekretariatu,  znajdującego się na pierwszym piętrze,  istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem merytorycznym na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.  W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.

Parking przed wejściem do budynku.
Na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku D  w którym mieści się pracownia naukowa znajduje się na dziedzińcu wewnętrznym. Przed wejściem schody, dla osób poruszających się na wózkach podjazd z poręczami. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.        
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
Dojazd do siedziby Archiwum komunikacją miejską:


Przystanki autobusowe:

 • przy ul. Wały Piastowskie - linie:  106, 111, 112,118, 123, 130, 132, 138, 154, 166, 167, 178, 184, 186, 189, 199, 267, N12
 • przy Dworcu Głównym-  linie: 130, 131,132, 154,  184,189,  199, 200, 205, 207, 232, 267, N1, N3, N4, N5, N9, N11, N13


Przystanki tramwajowe:

 • Dworzec Główny linie: 2,3,6,7,8,9,10,12
  Dworzec PKS :
 • Przystanek tramwajowy : linia 4
  Dworzec Główny – stacja kolejowa:
 • stacja SKM
 • pociągi PR, IC, TLK

 

Archiwum Państwowe Oddział w Gdyni, ul. Handlowa 11, 81-038 Gdynia

Wejście do budynku z poziomu gruntu od ulicy Hutniczej. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.


Parking przed wejściem do budynku.

Wjazd od ul. Handlowej.
Na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Dojazd do siedziby Archiwum komunikacją miejską:

 • przystanek autobusowy przy ul. Hutniczej – linie : R, N30

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.