Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, iż:
1. Administratorem danych użytkowników systemów wspierających realizację działań usługowych Archiwum Państwowego w Gdańsku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Archiwum Państwowe w Gdańsku, mające siedzibę ul. Wałowa 5, 80-858 Gdańsk;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: jchilicki@gdansk.ap.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 58 301-74-64 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) tj. w oparciu o zgodę i zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia, w celu realizowania zadań usługowych Archiwum Państwowego w Gdańsku;
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
7. Mają Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych* gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia;
8. W celu skorzystania z usługi oferowanej przez Archiwum Państwowe w Gdańsku, w formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail, nr PESEL, nr telefonu), zgodnie z wymogami określonymi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948).
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.