Struktura organizacyjna

 

Dyrektor

Piotr Wierzbicki
tel. 58 301 74 63/64 (sekretariat)

 

Zastępca Dyrektora

dr Katarzyna Kubicka
tel. 58 301 74 63/64 (sekretariat)

 

Oddział I – Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r.

Kierownik: dr Katarzyna Kubicka
tel. 58 301 74 63 wew. 411

Oddział zajmuje się przejmowaniem materiałów archiwalnych wytworzonych do zakończenia działań wojennych w 1945 r., prowadzeniem prac w zakresie ich porządkowania i opracowania, opracowywaniem pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wykonywaniem kwerend krajowych i zagranicznych.

 

Oddział II – Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.

Kierownik: Joanna Bławat-Obin
tel. 58 301 74 63 wew. 421

Oddział zajmuje się przejmowaniem materiałów archiwalnych wytworzonych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r., prowadzeniem prac w zakresie ich porządkowania i opracowania, opracowywaniem pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wykonywaniem kwerend krajowych i zagranicznych.

 

Oddział III – Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych

Kierownik: Marcin Kurr
tel. 58 301 74 63 wew. 431

Oddział zajmuje się udostępnianiem materiałów archiwalnych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych w pracowni naukowej, wypożyczaniem materiałów na zewnątrz do instytucji wymiaru sprawiedliwości i w celach popularyzatorskich, udzielaniem informacji o zasobie, prowadzeniem ewidencji skarbowej pomocy ewidencyjno-informacyjnych, prowadzeniem działalności popularyzatorskiej (wystawy, lekcje archiwalne, pokazy), gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru biblioteki Archiwum.

 

Oddział IV – Nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym

Kierownik: Izabela Ziomek-Smolana
tel. 58 301 74 63 wew. 441

Oddział zajmuje się typowaniem państwowych jednostek organizacyjnych oraz w jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe, prowadzi ewidencję państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych, prowadzi ewidencji materiałów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego, prowadzi dokumentację nadzorowanych jednostek organizacyjnych, inicjuje, opiniuje i wnioskuje o wydanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych przesyłanych do zatwierdzenia do Archiwum, prowadzi kontrole i lustracje archiwów zakładowych, nadzoruje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

 

Oddział V – Konserwacji archiwaliów

Kierownik: Jarosław Sianko
tel. 58 661 35 88 wew. 31

Oddział zajmuje się nadzorem merytorycznym nad warunkami przechowywania i udostępniania akt w Archiwum, szkoleniem pracowników w zakresie właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi, wykonywaniem specjalistycznych prac konserwatorskich, wykonywaniem masowego odkwaszania i dezynfekcji gazowej akt, wykonywaniem prac renowacyjno-introligatorskich.

 

Oddział VI – Informatyzacji, digitalizacji i reprografii

Kierownik: Paweł Tarełko
tel. 58 301 74 63 wew. 461

Oddział zajmuje się zapewnieniem pomocy technicznej pracownikom Archiwum, serwisowaniem sprzętu komputerowego Archiwum, administrowaniem stroną internetową archiwum, stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej i wewnętrzną siecią komputerową, wykonywaniem reprografii materiałów archiwalnych poprzez ich skanowanie, mikrofilmowanie zabezpieczające i użytkowe, fotografowanie oraz kserowanie.

 

Dział administracyjny

Sekretariat:
tel. 58 301 74 63/64

Dział zajmuje się obsługą sekretariatu i spraw związanych z czynnościami kancelaryjnymi, sprawami kadrowymi pracowników Archiwum, zabezpieczaniem gmachów i zasobu Archiwum, sprawami przeciwpożarowymi i higieny pracy.

 

Dział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy: Violetta Proćko
tel. 58 301 74 63 wew. 405

Dział zajmuje się opracowywaniem projektu budżetu, prowadzeniem spraw finansowych, sprawy związane z wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi.
 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.